I. Najważniejsze informacje

1. Firma Ecoren Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki wynikające z winy  firmy kurierskiej.

2. Termin realizacji dostaw realizowanych przez firmę kurierską wynosi od 24h do 72h od dnia nadania przesyłki w sytuacjach nadzwyczajnych może ulec zmianie.

3. W przypadku braku akceptacji pkt 1 i 2 kupujący może zlecić odbiór firmie kurierskiej w własnym zakresie.

                    II. Odbiór przesyłek dostarczonych za pośrednictwem firm kurierskich     

         

1. Zawartość oraz stan przesyłki należy bezwględnie sprawdzić przy odbiorze w obecności kuriera

2. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody

lub ubytku. Protokół musi zawierać informację o zewnętrznych śladach naruszenia przesyłki.

3. W przypadku braku informacji dotyczącej uszkodzenia opakowania przesyłki lub niesprawdzenia 

                                         kompletności przesyłki w obecności kuriera doręczającego reklamacja nie zostanie  uwzględniona.                                      

Utwórz nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło